โครงการสัมมนาวิชาการ โดยศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง

"โครงการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "สร้างวิชาการจากงานศิลปะ" โดยศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ณ ห้องศิลปะนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๔. ๐๐ น.      . "

โครงการสัมมนาวิชาการ  โดยศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ "สร้างวิชาการจากงานศิลปะ" โดยศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองด้านวิชาการจากงานศิลปะ สามารถสร้างผลจากการวิจัยไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการสร้าววิทยาการจากงานศิลปะ ณ ห้องศิลปะนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. 

พร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาศเกษียณอายุราชการ ๖๕ ปี ของศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ในเวลา  ๑๖.๐๐ น และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ : ภาพสะท้อนตัวตน ในเวลา ๑๗.๓๐ น. ตามลำดับ

 Tags: สัมมนาวิชาการ, นิทรรศการศิลปะ


วันที่เผยแพร่: 23 ก.ย. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th