นิทรรศการจิตรกรรมบูรพา รุ่นที่ 6

"นิทรรศการผลงานศิลปกรรมของศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 และการจัดสัมมนาในหัวข้อ "การใช้ชีวิตบนเส้นทางของการสร้างสรรค์" . "

นิทรรศการจิตรกรรมบูรพา  รุ่นที่ 6

คณาจารย์และสมาคมศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตรกรรม รุ่นที่ ๖ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมขึ้น โดยมีผลงานของศิลปินศิษย์เก่าจำนวน 50 ชิ้น มาจัดแสดง เพื่อเป็นองค์ความรู้ทางการสร้างสรรค์ให้กับนิสิตรุ่นน้อง และผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "การใช้ชีวิตบนเส้นทางของการสร้างสรรค์" ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านการทำงานศิลปะของระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง  โดยนิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 10-24 สิงหาคม 2558 ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่เผยแพร่: 9 ส.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th