นิทรรศการศิลปะ ภาพสะท้อนตัวตน ๓-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

"นิทรรศการศิลปะ ภาพสะท้อนตัวตน ของศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ในโอกาศเกษียณอายุราชการครบ ๖๕ ปี . "

นิทรรศการศิลปะ ภาพสะท้อนตัวตน ๓-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์


วันที่เผยแพร่: 2 ก.ย. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th