นิทรรศการศิลปะภาพสะท้อนตัวตนของศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการครบ ๖๕ ปี

"นิทรรศการศิลปะภาพสะท้อนตัวตนของศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการครบ ๖๕ ปี ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา . "

นิทรรศการศิลปะภาพสะท้อนตัวตนของศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการครบ ๖๕ ปี

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมงานนิทรรศการศิลปะ ภาพสะท้อนตัวตน ของศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง ในโอกาศเกษียณอายุราชการครบ ๖๕ ปี  เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่เผยแพร่: 23 ก.ย. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th