ขอร่วมแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งใหม่ทางวิชาการ

"ขอแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งใหม่ทางวิชาการ . "

ขอร่วมแสดงความยินดีในการได้รับตำแหน่งใหม่ทางวิชาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ในการได้รับตำแหน่งใหม่ทางวิชาการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์  ดำรงตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์

2. อาจารย์ภาสกร แสงสว่าง ดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 และขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

 

 


วันที่เผยแพร่: 3 พ.ย. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th