โครงการแบกะดิน21-23 มกราคม 2559

" โครงการแบกะดิน บริเวณลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ๒๑-๒๓ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๙ . "

โครงการแบกะดิน21-23 มกราคม 2559

โครงการแบกะดิน กิจกรรมประจำปีที่เพิ่งผ่านไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใจของนิสิตชาวศิลปกรรม ที่ได้รับความสนใจกันอย่างล้นหลามทั้งจากนิสิตต่างคณะรวมถึงบุคคลภายนอก โดยโครงการนี้เป็นโครงกาสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ของเหล่านิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากการเรียนมาตลอดหนึ่งภาคเรียนการศึกษาได้นำความรู้มาแสดงศักยภาพของตนเอง และการแสดงออก ถึงความสามารถด้านความถนัดทางสาขา โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาในหลากหลายรูปแบบ เน้นการผลิตชิ้นงาน สินค้าขึ้นด้วยฝีมือของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาทางด้านประสบการณ์และทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนิสิต และสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับรู้และแพร่หลาย  อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปรวมไปถึงนิสิตคณะอื่นๆที่สนใจได้มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ให้กับนิสิตในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาและแนวทางในการประกอบอาชีพของสาขาวิชาภายในคณะอีกด้วย 

โครงการแบกะดิน จัดขึ้นบริเวณลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  


วันที่เผยแพร่: 20 ม.ค. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th