งานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”

"งานประกวดวาดภาพครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 วันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี . "

งานประกวดวาดภาพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2558  หัวข้อ “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว”

 เทศบาลเมืองศรีราชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และภีกคอลเลคชั่น (Peak Collection)  ได้ร่วมกันจัดประกวดวาดภาพครั้งที่ 21 ประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้นำเสนอความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในแบบอิสระ และมีเวทีในการนำเสนผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี และเพื่อเป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลแถบตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งในปีนี้สาขาวิชาจิตรกรรมได้นำนิสิตจำนวน 85 คน เข้าร่วมประกวด โดยมีนาวสาวชิโรชา จรูญศักดิ์ และนายณฐกร คำกายปรง ได้รับรางวัลชมเชยในครั้งนี้


วันที่เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2558

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th