โครงการบริการวิชาการ “ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะ”

"โครงการบริการวิชาการ “ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะ” 11 กุมภาพันธ์ 2559 . "

โครงการบริการวิชาการ “ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  จัดโครงการ ศิลปะกับการเยียวยา : สหวิทยาการเพื่อการสร้างพื้นที่สุขภาวะ  ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมหนึ่งในภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนรู้จักศิลปะการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ทำงานศิลปะ กลุ่มผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้ทำงานในสำนักงาน  ได้มีโอกาสเรียนรู้งานผ่านกิจกรรม ศิลปะและการสร้างพื้นที่สุขภาวะ ภายในงานมีกิจกรรมโดยแบ่งเป็น  10 สถานี  

สถานีที่ 1 ขยับร่างกายผ่อนคลายจิต  สถานีที่ 2 การกวาซา ขจัดสารพัดโรค  สถานีที่ 3 ลูกประคบ ทำเองได้ง่ายจัง สถานีที่ 4 การพอกหน้า เพิ่มความสดชื่นให้ใบหน้า สถานีที่ 5 การแช่เท้า ล้างสารพิษด้วยการสปาเท้า สถานีที่ 6 ศิลปะการนวด กลุ่มอาการออฟฟิซ ซินโดรม สถานีที่ 7 การกดจุด คลายเมื่อยล้า สุนทรียะที่เราสัมผัสได้ สถานีที่ 8 พุทธลีลามหาสติ ตามคติแห่งสุขภาวะ  สถานีที่ 9 โภชนาการบำบัด สถานีที่10 มุมศิลปะบำบัด ด้วยภาพวาดและการปั้น โดยภายในงานมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และยังได้พัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำทักษะเพื่อกลับไปดูแลคนใกล้ตัว อีกด้วย

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการคิดประเด็น และการเขียนโครงการวิจัยในท้องถิ่น โดยวิทยากร ดร.ชูศักดิ์  สุวิมลเสถียร มาให้ความรู้ในการลงพื้นที่กับชุมชน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมทั้ง อาจารย์ นิสิตและบุคคลภายนอก ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้

 


วันที่เผยแพร่: 10 ก.พ. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th