กสิ-ศิลปกรรม ...กิจกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินด้วยศิลปะ

" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน "หนึ่งทศวรรษงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน" ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 17-20 มีนาคม 2559 . "

กสิ-ศิลปกรรม ...กิจกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินด้วยศิลปะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ "กสิ-ศิลปกรรม ...กิจกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดินด้วยศิลปะ" โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับงานหนึ่งทศวรรษงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 17-20 มีนาคม 2559 ซึ่งงานนี้ เป็นงานที่รวบรวม“ฅนกสิกรรมธรรมชาติ” ประชาชน ชาวบ้านผู้อุทิศตนเพื่อต้องการพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินจะมารวมตัวกัน เพื่อแสดงกตัญญุตาต่อแผ่นดินและองค์พระราชา พระผู้ทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการนำความรู้ นำประสบการณ์ นำผลลัพธ์จากการลงมือทำแบบคนจน แบบไม่ติดตำรา มาแบ่งปัน มาบอกต่อ มาแลกเปลี่ยน มาเล่าสู่กันฟัง มาชวน มาพาทำ เพื่อเป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเพื่อขยายผลต่อสู่สังคมไทย เชื่อมร้อยเครือข่ายของ “ผู้จัดการศึกษานอกตำรา” ทั่วประเทศไทยที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝ่าวิกฤตของโลกและสังคมในปัจจุบัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมในการออกบูธการสาธิตการปั้นกระถางดินดิบ เพื่อปลูกต้นไม้ มีการแจกกระถางดิน และแจกพันธ์ุไม้ฟรี โดยมีนิสิตให้คำแนะนำการสาธิตการทำกระถางดินดิบจากดินธรรมชาติ  และการขึ้นรูป รวมทั้งการแนะนวิธีการทำลวดลายกระถางให้แก้ผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง 4 วัน นอกจากนี้ นิสิตยังได้มีการเรียนรู้จากการเดินชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานซึ่งมีความหลากหลาย และสามารถต่อยอดความรู้ที่อยู่นอกตำรา ได้นำมาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย


วันที่เผยแพร่: 17 มี.ค. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th