การพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Pukyong National University, Republic of Korea

"การพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Pukyong National University, Republic of Korea . "

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Pukyong National University, Republic of Korea

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Pukyong National University, Republic of Korea ได้เข้าร่วมปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงานงานสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการ  โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นิสิต การจัดนิทรรศการร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยระหว่างสถาบัน ซึ่ง Pukyong National University (PKNU) ตั้งอยู่ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับจังหวัดชลบุรี รวมทั้งยังเป็นเขตอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน

จากการการเข้าพบเพื่อร่วมปรึกษากันในครั้งนี้นั้น ทั้งสองสถาบันยังได้นำผลงานของคณาจารย์และนิสิตมาจัดแสดงร่วมกัน ในนิทรรศการ 2016 Exhibition of Emotion Design โดยมีพิธีเปิด ณ ห้องศิลปนิทรรศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา


วันที่เผยแพร่: 19 เม.ย. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th