ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

"ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 . "

ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ 2557  และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา


วันที่เผยแพร่: 25 เม.ย. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th