ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา 2559

"ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา 2559. "

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับให้โอวาท พร้อมคณาจารย์ ให้รายละเอียดด้านการเรียนการสอน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม AB 205 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559


วันที่เผยแพร่: 6 ส.ค. 2559

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th