กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 & First Fresh

"กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 & First Fresh. "

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 & First Fresh

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความเข้าใจในเรื่องระบบงานการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิตและ การให้บริการต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนการเรียนรู้ระเบียบ ระบบ ของหน่วยงานในคณะฯ และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับผู้ปกครองเพื่อสร้างความพร้อมให้นิสิตสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดหลักสูตรและรู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม รวมทั้งร่วมเปิดงานและเข้าชมงาน “กิจกรรมสร้างสรรค์แสดงผลงานสำเร็จเพื่อน้อง First Fresh” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 1 แสดงศักยภาพและผลงานของตนเองในระหว่างที่เรียนมา 1 ภาคการศึกษา ณ ห้องศิลปนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม   2560 เวลา ณ ห้องประชุม GS 206 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่เผยแพร่: 11 มี.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th