โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์

"โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์. "

โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดยเรียนเชิญรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิต เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงออก ถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 


วันที่เผยแพร่: 11 เม.ย. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th