ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

"ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 . "

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ 2558  และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา


วันที่เผยแพร่: 15 พ.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th