ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิต ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร . "

ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์  ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนิสิต   ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบรมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


วันที่เผยแพร่: 27 มิ.ย. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th