วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

"วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 22 . "

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีที่ 22

วันที่ 28 มิถุนายน 2560


วันที่เผยแพร่: 28 มิ.ย. 2560

คลังรูปภาพ

ไม่พบรูปภาพ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th