การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน

"การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. "

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  2 สถาบัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์


วันที่เผยแพร่: 24 ก.ค. 2560

คลังรูปภาพ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2558, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
0 3810 2222 ต่อ 2510      0 3839 1042      fineart@buu.ac.th