พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)


"พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center โดยรองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center โดยรองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.จินจิง CEO Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center โดยมี ศาสตราจารย์เย่ เจี้ยนชิน (รองประธานสมาพันธ์เซรามิกแห่งประเทศจีน) และ ท่านฉิน ยู้เซิ่น (อดีตอุปฑูตด้านวัฒนธรรม สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย และที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติจีน ประจำประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ Beijing Silk Road Xinyu Cultural Exchange Center ประกอบด้วย


1) Institute of Fine Arts Communication, Advertising Academy of Communication University of China
2) Hubei Institute of Fine Arts (HIFA)
3) Jingdezhen Ceramic University
4) Jingdezhen Ceramic Institute
5) Wuhan University

โดยในการเดินทางเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้ทำความร่วมมือ เพื่อทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา, การส่งนักศึกษาจีนมาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา, การจัดกิจกรรม exchange program, การจัดทัวร์ศิลปวัฒนธรรม และการจัด Thailand-China Art Forum รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ Thailand-China Art Center (TCAC) ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งการพูดคุยทำความร่วมมือกับ Huacan Education ในการส่งนักศึกษาจีนมาศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา