อดีตอุปฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย เข้าพบคุณวิทยา คุณปลื้ม


"อดีตอุปฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย เข้าพบคุณวิทยา คุณปลื้ม"

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ นำคณะผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์เย้ เจี้ยนชิน ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม Communication University of China และคุณฉิน ยู้เซิ่น อดีตอุปฑูตวัฒนธรรม สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย เข้าพบคุณวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการพูดคุยเพื่อทำความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างกัน