ร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (2019 CHINA-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum)


"ร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (2019 CHINA-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum)"

ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทาง (2019 CHINA-ASEAN Vocational Education Exhibition and Forum) ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน พ.ศ.2562 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการจีนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นมณฑลกวางสี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากในประเทศจีนและต่างประเทศเข้าร่วมงาน ในงานนี้ได้มีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมทั้งเข้าพบหารือความร่วมมือ​กับ​ Mr.Zeng Fanxiong (Vice​ Secretary of​ the​ Party​ Committee of​ GXPC)​ เพื่อหารือถึงความร่วมมือ​ระหว่างสถาบันร่วมกัน