งาน​ Ceramic Culture Inheritance and Innovation​: Jingdezhen International Seminar​ และงาน​ The​ 2nd​ China​ Ceramic​ Education​ Forum​ ณ​ Jingdezhen​ University​


"งาน​ Ceramic Culture Inheritance and Innovation​: Jingdezhen International Seminar​ และงาน​ The​ 2nd​ China​ Ceramic​ Education​ Forum​ ณ​ Jingdezhen​ University​"

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562 รอง​ศาสตรา​จารย์​เสก​สรรค์​ ตัน​ยา​ภิรมย์​ คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ พร้อมด้วย​ ศาสตรา​จารย์​ภรดี​ พันธุภากร​ ศาสตรา​จารย์เกียรติคุณ​สุชาติ​ เถาทอง​ ดร.มนัส​ แก้วบูชา​ และผู้บริหาร​คณะศิลปกรรมศาสตร์​ เข้าร่วมงาน​ Ceramic Culture Inheritance and Innovation​: Jingdezhen International Seminar​ และงาน​ The​ 2nd​ China​ Ceramic​ Education​ Forum​ ณ​ Jingdezhen​ University​ ตามคำเชิญ​ของท่านอธิการ​ Prof.Dr.Chen Yucian ซึ่ง ศาสตรา​จารย์​ภรดี​ พันธุภากร​ ได้รับ​เกียรติ​เป็น​ Keynote Speaker ในงาน Ceramic Culture Inheritance and Innovation​: The​ 2nd​ China​ Ceramic​ Education​ Forum​ ณ​ Jingdezhen​ University​ ในหัวข้อ​ "Thai​ Ceramic​ Art​ Education" ​ในครั้งนี้ด้วย