รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร.เสก​สรรค์​ ตัน​ยา​ภิรมย์​ คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ต้อนรับ​ Prof.Dr.Zhang Fuye คณบดี​ Academic​ of​ Art​ and​ Design, Tsinghua University​


"รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร.เสก​สรรค์​ ตัน​ยา​ภิรมย์​ คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ต้อนรับ​ Prof.Dr.Zhang Fuye คณบดี​ Academic​ of​ Art​ and​ Design, Tsinghua University​"

เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 รอง​ศาสตรา​จารย์​ ดร.เสก​สรรค์​ ตัน​ยา​ภิรมย์​ คณบดี​คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ต้อนรับ​ Prof.Dr.Zhang Fuye คณบดี​ Academic​ of​ Art​ and​ Design, Tsinghua University​ โดยจะมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต​ศึกษา​ร่วมกัน​ (Tsinghua University​ มี​ QS World​ Ranking อันดับที่​ 16​ ของโลก โดยในเบื้องต้น​ Prof.Dr.Zhang​ Fuye​ ตอบรับเป็นอาจารย์​พิเศษ​ให้กับคณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ เรียบร้อย​แล้ว รวมทั้งให้การต้อนรับ​ Prof.Dr.Chen Dongsheng รองอธิการบดี​ Jiangxi​ Institute​ of​ Fashion​ Technology​ โดย​ Prof.Dr.Chen​ Dongsheng​ เป็นอาจารย์​พิเศษ​อยู่​ที่คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา
ในการนี้ Prof.Dr.Zhang Fuye คณบดี​ Academic​ of​ Art​ and​ Design, Tsinghua University และ Prof.Dr.Chen Dongsheng รองอธิการบดี​ Jiangxi​ Institute​ of​ Fashion​ Technology ได้มีการบรรยายพิเศษ​ให้กับนิสิตระดับบัณฑิต​ศึกษา​ คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2563