เขียนเรซูเม่ออนไลน์ในยุค 4.0


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ JOBTOPGUN.COM จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน หางาน สมัครงาน เขียนเรซูเม่ออนไลน์ในยุค 4.0 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้อง GS206"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ  JOBTOPGUN.COM จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน หางาน สมัครงาน เขียนเรซูเม่ออนไลน์ในยุค 4.0 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ห้อง GS206