การจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ ในกิจกรรม​ Creative​ Career 2019: Creative​ Talk


"การจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ ในกิจกรรม​ Creative​ Career 2019: Creative​ Talk"

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้​ดีๆให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา​ ในกิจกรรม​ Creative​ Career 2019: Creative​ Talk โดยในกิจกรรม​ได้รับเกียรติ​จาก​ไอดอลสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่​ อย่าง พี่โหน่ง วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์​ มาในหัวข้อ​ "Customize your life ออกแบบ​ชีวิตได้ด้วยตัวเอง" และกิจกรรม​ "ออกแบบ Resume พร้อมเทคนิคเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน" โดย Ucademia ณ ห้อง GS206 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 13.30 - 15.30 น.