เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6


"เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6"

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (University Network For Change : UNC)​ ปีที่​6​ จัดกิจกรรม​ Class visit ครั้งที่1​ ณ​ คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​บูรพา​ โดยมีเตชิต จิโรภาสโกศล​ กลุ่ม​ SATARANA (Design​er​ of​ the​ year)​ เป็น​วิทยากรดำเนินกิจกรรม​ ซึ่งกิจกรรม​ครั้งนี้มีคณะที่เข้าร่วมประกอบด้วย​ คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​รังสิต​ และคณะวิทยาการสื่อสาร​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา