พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์, พิธีไหว้ครูสามัญ, พิธีไหว้ครูศิลปะ (ครูเทพ เทวดา)


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู​ศิลปะ​ คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ประจำปีการศึกษา​ 2562 ในกิจกรรมมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์, พิธีไหว้ครูสามัญ, พิธีไหว้ครูศิลปะ (ครูเทพ เทวดา)"

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู​ศิลปะ​ คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ประจำปีการศึกษา​ 2562 ในกิจกรรมมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์, พิธีไหว้ครูสามัญ, พิธีไหว้ครูศิลปะ (ครูเทพ เทวดา) โดยมีคณาจารย์​ บุคลากร​ นิสิต​ ศิษย์เก่า​ ผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ​ณ ห้องศิลปะนิทรรศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา