ศิลปะต่างวิถี​ วิถีศิลปะ​ Self​ Art​ Therapy"


"คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ร่วมกับ​ Art​ Brut​ Thailand​ จัดนิทรรศการ​ "ศิลปะต่างวิถี​ วิถีศิลปะ​ Self​ Art​ Therapy" ณ​ หอศิลป์​ คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​"

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ ร่วมกับ​ Art​ Brut​ Thailand​ จัดนิทรรศการ​ "ศิลปะต่างวิถี​ วิถีศิลปะ​ Self​ Art​ Therapy" ณ​ หอศิลป์​ คณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​บูรพา​ สำหรับโครงการนี้เป็นยุทธศาสตร์​ของคณะ​ศิลปกรรม​ศาสตร์​ ในการนำศิลปะ​เข้าสู่​ชุมชน​ สังคม​ เพื่อ​เป็น​การพัฒนาพื้นที่ให้มั่นคง​ เติบโต​ ทั้งด้านเศรษฐกิจ​และคุณค่าในมนุษย์​ ผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมวงสนทนา​ "ศิลปะ​ต่าง​วิถี​ วิถี​ศิลปะ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้แนวทางศิลปะบำบัด​ ในวันที่​อาทิตย์​ที่​ 8​ และ​ พุธที่​ 11​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​ 14.00 น.​