บรรยากาศการเปิดงานนิทรรศการ ไทย-ทัศน์ ครั้งที่ 2


"บรรยากาศการเปิดงานนิทรรศการ ไทย-ทัศน์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา"