นิทรรศการศิลปนิพนธ์ จุดลากเส้น (Dots Move To The Lines) โดย นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม


"นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จุดลากเส้น” (Dots Move To The Lines) โดย นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562"

 

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จุดลากเส้น” (Dots Move To The Lines) โดย นิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562


ลิงค์เพจเฟสบุ๊ค นิทรรศการศิลปนิพนธ์ “จุดลากเส้น”

https://www.facebook.com/DotsMoveToTheLine/posts/118346993104671