พื้นที่ความศรัทธาของพ่อต่อศาสนาอิสลาม : The area faith of my father for islam


"ชื่อผลงาน : “พื้นที่ความศรัทธาของพ่อต่อศาสนาอิสลาม” : The area faith of my father for islam"

  ชื่อผลงาน : “พื้นที่ความศรัทธาของพ่อต่อศาสนาอิสลาม”  : The area faith of my father for islam

   ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาว สุดารัตน์  สุวรรณพุ่ม

    สาขาวิชา : จิตรกรรม

     เทคนิค :

      แนวความคิด

      ศิลปนิพนธ์หัวข้อ “ พื้นที่ความศรัทธาของพ่อต่อศาสนาอิสลาม ” ข้าพเจ้าได้แนวความคิดและแรงบันดาลใจมาจากการแสดงความศรัทธาของพ่อซึ่งเป็นแนวทางไปสู่สวรรค์ การกระทำที่พ่อของข้าพเจ้ามีต่อศาสนาจนวินาทีสุดท้ายของชีวิต หลักปฏิบัติทางศาสนา พิธีกรรมต่างๆที่เป็นแนวทางของการนำไปสู่สวรรค์ พ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวและผู้นำศาสนาเข้ามาสู่ครอบครัว ทำให้ข้าพเจ้ากับแม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของของพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ) จากที่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าได้รับผลตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ)   ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังจากเจอเรื่องร้ายๆมานานหลายปี ข้าพเจ้าเกิดการศรัทธาในศาสนามากขึ้นพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงประทานผลตอบแทนการทำความดีอย่างเหลือล้น ข้าพเจ้าจึงอยากนำเสนอมุมมองในจินตนาการ เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกพลังศรัทธา นิ่ง สงบ  ข้าพเจ้าจึงนำแนวคิดดังกล่าวมาเป็นหัวข้อและแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้