รับสมัครเพื่อคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2)


"ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563"

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง 25 มกราคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม http://affairs.buu.ac.th