ภาพกิจกรรมจากโครงการสัมนาศึกษาดูงาน


"ภาพสวยๆ แคปชั่นโดนๆ โดยบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากกิจกรรมโครงการสัมนาและศึกษาดูงาน"

ภาพสวยๆ แคปชั่นโดนๆ โดยบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ กับกิจกรรม Team Building จากโครงการสัมนาและศึกษาดูงาน


เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 64  ณ ภูมนตรารีสอร์ท นครนายก