ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย


"ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ คิดถึงบ้านเรา...ถิ่นเทา-ทอง"

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ "คิดถึงบ้านเรา...ถิ่นเทา-ทอง"


ส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 24 มิถุนายน 2565
ทาง Google Forms : https://bit.ly/3D9qtU8

รายละเอียดเพิ่มเติมที่https://drive.google.com/drive/folders/10ZWp8_JxKRm30OxD1Vf3Xp1gom_XZcq0?usp=sharing