รับสมัครประกวดผลงาน ประติมากรรมชายหาด


"รับสมัครประกวดผลงาน ประติมากรรมชายหาด"

เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมโครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565


เปิดรับสมัครประกวดผลงาน ประติมากรรมชายหาด


ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2565
ณ คณะศิลปกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ลิงค์แบบฟอร์มใบสมัคร