ประกาศผลแบบร่างผู้ผ่านเข้ารอบ ประติมากรรมชายหาด


"ประกาศผลแบบร่างผู้ผ่านเข้ารอบ ประติมากรรมชายหาด ในโครงการเทศกาลศิลปะบางแสน 2565"