นิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ บนก้อนหิน


"นิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ บนก้อนหินในหัวข้อ สวนสัตว์ยุคใหม่... เพราะชีวิตต้องมีมิติ กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี"


บรรยากาศการพานิสิตสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ 3
เข้าร่วมการประกวด Paint 3 มิติ... บนก้อนหิน
ในหัวข้อ "สวนสัตว์ยุคใหม่... เพราะชีวิตต้องมีมิติ"
กับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี...