พิธีเปิดนิทรรศการผลงานประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา


"พิธีเปิดนิทรรศการผลงานประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา หัวข้อ คิดถึงบ้านเรา…ถิ่นเทา-ทอง"

ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
หัวข้อ “คิดถึงบ้านเรา…ถิ่นเทา-ทอง”

ระหว่างวันที่ 7 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชมคลิปพิธีเปิด https://fb.watch/em7W6agMHf/

เครดิตภาพจาก https://www.facebook.com/buu.ac.th/