นิทรรศการ WAR WAR WAR โดย ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร


"คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดนิทรรศการ WAR WAR WAR โดย ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์"

พิธีเปิดนิทรรศการ 

“WAR WAR WAR” โดย ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร

ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์
ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 65 เวลา 15.00 น.


โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 - 26 สิงหาคม 2565