กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ


"กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์"

กิจกรรมไหว้ครูศิลปะ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565  ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์