นิทรรศการ DIGITAL PRINTING FOR LIFE ครั้งที่ 4


"นิทรรศการจัดแสดงผลงานของรายวิชา Printing Technology โดยนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 ในธีม Colorful Festival"

นิทรรศการ DIGITAL PRINTING FOR LIFE ครั้งที่ 4

มาเติมสีสันของตัวคุณ กับนิทรรศการจัดแสดงผลงานของรายวิชา Printing Technology โดยนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 ในธีม Colorful Festival
วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 29-30 ตุลาคมนี้ เวลา 12:00-19:00 น. ณ อิออน  ศรีราชา บริเวณลานจอดรถชั้น 1
#DPL4