เปิดนิทรรศการ ‘HAPPINESS’


"ภาพบรรยากาศ งานเปิดนิทรรศการ ‘HAPPINESS’ โดย รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์"

ภาพบรรยากาศ งานเปิดนิทรรศการ ‘HAPPINESS’
โดย รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา
ณ โรงแรม Porestva Hotel ศรีราชา
Muguet de cafe & Artspace
ท่านที่สนใจ สามารถเข้าชมผลงานได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566