“แบกะดิน” Baekadin Maga Nights


"พบกับงาน “แบกะดิน” Baekadin Maga Nights ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 เวลา 16.00-22.00 น. ตลาดนัดแฮนด์เมด อาหาร ดนตรี การแสดง บ้านผีสิง ฯลฯ"

เตรียมพบกับงาน “แบกะดิน”
Baekadin Maga Nights
ตลาดนัดแฮนด์เมด อาหาร ดนตรี การแสดง บ้านผีสิง ฯลฯ
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566
เวลา 16.00-22.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม