"แบกะดิน" ของดีของดังอยู่คู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ออกอากาศรายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS


""แบกะดิน" ของดีของดังอยู่คู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอบพระคุณรายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS (ออกอากาศ 27 ม.ค. 66)"