ผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิก ของ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ ออกอากาศรายการวันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS


"ผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิก ของ รศ.ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เผยแพร่ทางรายการ วันใหม่วาไรตี้ ทางช่อง Thai PBS"