นิทรรศการ The 2nd Burapha International Ceramic


"บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ The 2nd Burapha International Ceramic ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา"

บรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ

The 2nd Burapha International Ceramic


ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 15.00 น. ที่ผ่านมา...


โดย คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้...