คณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน ทำความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา


"คณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน ทำความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา เข้าเยี่ยมชมสาขาออกแบบเซรามิก และบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เซรามิกในประเทศจีน"

คณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน ทำความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

ในโอกาสนี้ยังเข้าเยี่ยมชมสาขาออกแบบเซรามิก และบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เซรามิกในประเทศจีน ณ ห้องประชุม AB 206 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา...