รายละเอียดกิจกรรมและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “บัณจบ" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565


"รายละเอียดกิจกรรมและพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “บัณจบ" คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565"

รายละเอียดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 น.โดย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร. เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรที่เป็นศิลปินและนักออกแบบที่มีชื่อเสียง ในทุกวัน 

  • วันที่ 13 มีนาคม 2566 ประกอบไปด้วย คุณศุภชัย ปัญญากาวิน Curator SOUL SPACE Gallery Si Racha คุณธนารักษ์ ฉิมมาแก้ว Graphic Designer และ คุณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปินอิสระ
  • วันที่ 14 มีนาคม 2566 ประกอบไปด้วย คุณเอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ ผู้ก่อตั้ง - Dsign Something และ Champ Something คุณสุริยา วังบอน และคุณณหทัย สุทธิประภา ผู้ก่อตั้งหยิบดินสตูดิโอ อาจารย์มานิต เทพปฏิมาพร และอาจารย์ ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ จากคณะดนตรีและการแสดง
  • วันที่ 15 มีนาคม 2566 ประกอบไปด้วย วิทยากรจาก AIS คุณวันเฉลิม ชูตระกูล NFT Artist Shabuzilla คุณศศิพร ชื่นเบิกบาน เจ้าของร้านสัก HAVE a NICE DAY_STUDO ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศิลป์ คุณพรไพลิน กมลสุนทร ผู้ก่อตั้ง workspace.ss ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบ เซรามิกส์ คุณจิรวัฒน์ สิตรานนท์ Project designer และ 3D designer บริษัท sb furniture ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณรัชชานนท์ พัฒนโสภณ ศิลปินอิสระ จิตรกรรมสีน้ำและดิจิตอลเพ้นท์ติ้ง @troy.tec.wad และอาจารย์พิเศษ สาขาจิตรกรรมสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตรกรรม และ คุณวริษฐา ธรรมาวิวัฒน์ Business Analyst บริษัท UDA AUTO GLASS และ Freelance Marketing ศิษย์เก่าสาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต กราฟิกครีเอทีฟ

ลงทะเบียนหน้างานรับของที่ระลึก และลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ