ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ FINAL SAVE


"ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ FINAL SAVE ผลงานศิลปนิพนธ์ ของ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขานิเทศศิลป์ เอกโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ณ Palette Artspace (ทองหล่อ)"

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ "FINAL SAVE" ผลงานศิลปนิพนธ์ ของ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขานิเทศศิลป์ เอกโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ณ Palette Artspace (ทองหล่อ) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร (เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย) เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนิสิต