การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38


"การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 "จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต""

ขอเชิญน้องๆ ท่านใดที่สนใจ
การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 38 "จุดประกายความหวัง จุดพลังชีวิต"

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งผลงานด้วยตัวเอง ได้ ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 16.00 น. นี้